شماره تماس : 03191011610 - 09162381442

محصولات

نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتار درمانی بوستان

نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان یکی از بهترین نرم افزار های موجود در بازار برای مدیریت کامل مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی می باشد که می توانید تمام امور اعم از پذیرش و نوبت دهی و حسابداری را به صورت سیستمی و منظم داشته باشید نرم افزار بوستان شامل بخش هایی همچون تعاریف ، تشکیل پرونده ، پذیرش ، نوبت دهی تراکنش ها ، حسابداری و گزارشات می باشد.

ویژگی های کلیدی
 • تعریف درمانگرها،مکان ها،خدمات،سازمان های بیمه پایه و تکمیلی،قیمت گذاری خدمات براساس بیمه
 • تشکیل پرونده و پذیرش بیمار و ثبت علل مراجعه و پزشک، تعداد جلسات و اطلاعات فردی مراجع
 • ثبت نوبت ها ، جلسات ، تراکنش های مراجعه کننده،عودت وجه و بیعانه
 • امکان تعریف برنامه ثابت کلینیک و انتقال آن به برنامه روزانه
 • امکان ثبت نوبت های گروهی در ساعات مشخص
 • امکان مدیریت ساده برنامه کلینیک،صندوق،مراجعین و کنترل خطا های احتمالی
 • مساحبه ی اتوماتیک سهم درمانگران ، درآمد ها و هزینه های مرکز
 • امکان قفل و تایید اطلاعات جهت جلوگیریاز تغییرات گذشته
 • ثبت تمامی تراکنش ها من جمله (پرداخت به درمانگران،حقوق منشی ها و…)
 • امکان ثبت هزینه ها و اسناد حسابداری مرکز
 • امکان محاسبه سهم بازاریابان و پزشکان
 • تعریف کاربران مختلف و اختصاص سطوح دسترسی متفاوت
 • بارگذاری مدارک مراجعه کنند و فرم شرح حال
 • صدور فاکتور بیمه به صورت منعطف و کاربردی
 • سیستم ارسال پیامک نوبت ، پذیرش ، تولد
 • چاپ نوبت ها ، جلسات و تراکنش مراجعین
 • چاپ نوبت های روز درمانگر
 • اختام پذیرش ها
 • امکان ثبت خیریه و استفاده برای مراجعین گزارش حساب درمانگران
 • گزارش حساب خبریه ها ، صندوق و کارت خوان ها
 • گزارشات سود و زیان مرکز
 • گزارشات کامل روزانه، هفتگی و ماهانه مانند :
 • گزارش درمانگران( به تفکیک سرویس، بیمار، بیمه)
 • گزارش مراجعین( به تفکیک سرویس، درمانگر، بیمه)
 • گزارشات کامل و متنوع بیمه ها
 • گزارشات صندوق به تفکیک کاربران روز
 • گزار شات ویژه ی منشی جهت ارائه خلاصه وضعیت روزانه
 • گزارش ویژه ی منشی جهت ارائه خلاصه وضعیت روز به درمانگر

نرم افزار مراکز ارتوپدی فنی بوستان

نرم افزار ارتوپدی فنی بوستان تنها نرم افزار تخصصی مدیریت مراکر ارتوپدی فنی موجود در بازار برای مدیریت کامل مراکز ارتوپدی فنی می باشد که می توانید تمام امور اعم از تشکیل پرونده، پذیرش، نوبت دهی، انبارداری و حسابداری را به صورت سیستمی و منظم داشته باشید.

ویژگی های کلیدی
 • تعریف درمانگرها،خدمات

 • ثبت پرونده و تشکیل پرونده مراجعین (ثبت اطلاعات فردی و علت مراجعه و پزشک مراجع)

 • امکان بارگذاری مدارک مراجع کننده و فرم شرح حال

 • امکان صدور نامه های مختلف برای مراجع

 • قیمت گذاری خدمات و کالاها بر اساس بیمه های طرف قرارداد با مراکز

 • ثبت نوبت و خدمات و جلسات و تراکنش های مراجع

 • ثبت سفارشات مرکز و سفارشات مشتری به سایر شرکت ها و پیگیری آن ها

 • تبدیل سفارشات دریافت شده به فاکتور خرید اضافه کردن به موجودی انبار

 • اختصاص وضعیت های مختلف به خدمات ارائه شده به مراجع ( پذیرش شده ، سفارشی داده شده و گزارشات کاربردی متناسب با آن ها ، پیگیری راحت آن ها ، آماده تحویل ، تحویل داده شده )

 • کنترل موجودی انبار

 • ثبت فاکتور های خرید و فروش و تولید و مصرف

 • ثبت اسناد حسابداری و تراکنش ها

 • سیستم ارسال پیامک به مشتریان

 • سیستم ارسال پیامک نوبت ، پذیرش ، تولد

 • گزارشات موجودی کالا و انبار

 • تعریف فرمول مصرف برای کالاهای تولیدی

 • امکان محاسبه سهم بازاریابان و پزشکان

 • امکان ثبت اتوماتیک سهم درمانگران

 • تعریف کابران مختلف و سطوح دستری مختلف برای آن ها

 • امکان ثبت اسناد حسابداری و هزینه ها

 • گزارش حساب درمانگران و شرکت ها

 • گزارشات متنوع سود و زیان

 • تعریف سال مالی

 • گزارشات متنوع سود و زیانی

 • گزارشات لیست کالاهای آماده تحویل

 • گزارشات روزانه صندوق و سرویس ها

 • گزارشات روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه درمانگران

 • گزارشات روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه مراجعین

 • گزارشات متنوع بیمه ها

نرم افزار جامع درمانی میهن طب (تحت وب)

نرم افزار جامع درمانی میهن طب یک تجربه جدید از از نرم افزار های مدیریت مراکز کاردرمانی، گفتار درمانی ، فزیوتراپی، ارتوپدی فنی را برای شما به ارمغان می آورد.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید حتی با یک گوشی هوشمند تمام کار های مراکز خود را انجام دهید و دیگر نگران مشکلات سیستمی و یا از دست رفتن اطلاعات نباشید.

ویژگی های کلیدی
 • قابلیت چند کلینیکی و چند دپارتمانی وانتقال پرونده ها بین دپارتمان ها و کلینیک ها
 • تعریف کاربران مختلف هر دپارتمان و تعیین سطوح دسترسی،درمانگران،سازمان های بیمه،خیریه ها،مکان ها و ظرفیت هرمکان در دپارتمان های مختلف
 • تعریف کالاها و خدمات،قیمت گذاری آن ها بر اساس سازمان های بیمه،اختصاص کالای همراه و پارامترهای اندازه گیری و وضعیت های مختلف به آن ها
 • تشکیل پرونده بیمار و ثبت اطلاعات عمومی به همراه علت مراجعه،ارجاع دهنده، تعداد جلسات لازم برای درمان،بارگذاری مدارک و فرم های شرح حال(مجهز به قلم نوری)
 • ثبت دوره های ارزیابی بیمارانی و ثبت فرم های ارزیابی
 • ارایه برتامه های تمرینی به مراحعین
 • ارسال پبامک به مراجعین و ثبت تماس ها
 • چاپ فیش جلسه و یا نوبت مراجع به همراه پرداختی
 • چاپ فاکتور بیمه به صورت منعطف
 • ثبت برنامه ثابت بیمار،نوبت ها،غیبت ها،جلسات،پرداخت ها ،بیعانه ها و عودت ها (متصل به کارتخوان)
 • ثبت برنامه ثابت کلینیک( برنامه ثابت درمانگران،ساعات کاری مرکز، ساعات کاری درمانگر ) انتقال آنها به برنامه روزانه
 • ثبت نوبت های رزرو، تعویق نوبت ثابت فرد به مدت مشخص
 • ثبت نوبت های گروهی با یک درمانگر در یک تایم مشخص،جابه جایی گروهی نوبت ها
 • اختصاص پنل به منشی ها،درمانگران، مدیران ,و مراجعین
 • سیستم هشدارها و یادآور برای کاربران(مدیران و درمانگران و منشی ها) و ارسال یادداشت ها به یکدیگر و مدیریت آن ها
 • محاسبه سریع سهم درمانگران و ارجاع دهنده ها
 • گزارشات بیمارانی که دوره درمان خود را کامل نکرده اند و یا مدتی است نوبت یا مراجعه نداشته اند
 • اعمال فیلترهای مختلف برای لیست مراجعین(بر اساس بدهکار،بستانکار،درمانگر،سرویس،تعداد جلسات و …)
 • متصل به سیستم حسابداری جهت ثبت پرداختی به درمانگران،ثبت اسناد حسابداری ،فاکتورها و گزارشات حسابداری جامع
 • کارتابل مراجعین در حال انتظار برای درمانگر
 • مشاهده هر عملیات توسط هر کاربر(ثبت، ویرایش و یا حذف اطلاعات)و گزارشات روزانه به تفکیک کاربران و قفل و تایید اطلاعات روزانه توسط مدیر سیستم
 • ثبت سفارشات مراجعین و مرکز و پیگیری آن ها
 • کنترل موجودی انبار و کالا
 • گزارشات مختلف صندوق،مراججعین،بیمه ها،درمانگران،کالاها و خدمات،ارجاع دهنده ها و … به صورت روزانه،هفتگی،ماهانه و سالانه

و قابلیت های بسیار دیگر

محصولات دیگر ما

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان عمليات محاسبه حقوق کارکنان شما را از زمان استخدام تا موعد تسويه منطبق با نيازهای سازمان شما فراهم  می سازد.

نرم افزار واسط سامانه مودیان

نرم افزار مودیان میهن رایان با توجه به پنل کاربری ساده و با بهره گيری از آخرين قوانين سازمان امور مالیاتی می تواند عمليات ارسال صورتحساب الکترونیکی شما را فراهم سازد.

منتظر خبر های جالب از ما باشید.