شماره تماس : 03191011610 - 09162381442

نرم افزار پذیرش درمانگاه بوستان

 

(شرکت فناوری اطلاعات میهن رایان)

نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان یکی از محصولات شرکت میهن رایان است که اساساً بر پایه  کاربر پسندی بنا شده است و جز سریع ترین نرم افزار های پذیرش محسوب می شود. فرم پذیرش بیماران این نرم افزار به نحوی طراحی شده است که کاربران در اکثر اوقات تنها با استفاده از صفحه کلید عددی پذیرش را انجام دهند

قسمت پذیرش :

 • قابلیت پذیرش سریع
 • واکشی  خودکار اطلاعات مراجعین قبلی با وارد کردن کد ملی
 • تشکیل پرونده خودکار و سریع بیماران هنگام پذیرش
 • تفکیک اتوماتیک کد ملی و شماره دفترچه هنگام پذیرش تامین اجتماعی
 • قابلیت تعریف شیفت
 • قابلیت تنظیم پزشک پیش فرض برای شیفت

قسمت نوبت دهی : 

 • قابلیت نوبت دهی مجزا به ازای سرویس
 • قابلیت نوبت دهی مجزا به ازای پزشک
 • قابلیت نوبت دهی در ادامه نوبت سرویس های دیگر

قسمت تعاریف : 

 • قابلیت تعریف سازمان های مختلف
 • قابلیت ثبت تنظیمات برای سازمان ها
 • قابلیت تعریف اجباری بودن و اختیاری بودن فیلدها به ازای سازمان ها
 • قابلیت تعریف گزینه های پزشک دارد و تعداد دارد و مجری دارد برای خدمات