شماره تماس : 03191011610 - 09162381442

نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتار درمانی بوستان

 

(شرکت فناوری اطلاعات میهن رایان)

نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان یک سیستم و نرم افزار جامع برای مدیریت و حسابداری امور مربوط به مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی می باشد

نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان یکی از بهترین نرم افزار های موجود در بازار برای مدیریت کامل مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی می باشد که می توانید تمام امور اعم از پذیرش و نوبت دهی و حسابداری را به صورت سیستمی و منظم داشته باشید نرم افزار بوستان شامل بخش هایی همچون تعاریف ، تشکیل پرونده ، پذیرش ، نوبت دهی تراکنش ها ، حسابداری و گزارشات می باشد

تعاریف در نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان :

بهترین نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی

منوی تعاریف شامل موارد زیر می شود :

1_ تعریف مکان

2_ تعریف پزشک

3_ تعریف خدمات

4_ تعریف منبع ارجاع

5_ تعریف بیمه های تکمیلی

6_ تعریف سازمان های بیمه گر

7_ قیمت گذاری خدمات بر اساس بیمه های تکمیلی

8_ قیمت گذاری خدمات بر اساس سازمان های بیمه گر

9_ تعریف درمانگر که می توان مشخص کرد که سهم درمانگر چند درصد به ازای هر سرویس باشد

تشکیل پرونده در نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان :

بهترین نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی

هر بیمار برای اولین بار که به مرکز مراجعه می کند باید اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، تاریخ تولد و اطلاعات دلخواهی چون قد ، وزن ، جنسیت و وضعیت تاهل ، بیماری خاص را ثبت نمود و BMI و سن فرد را مشاهده نمود . همچنین شما می توانید تا 5 پارامتر به صورت دلخواه به فرم تشکیل پرونده اضافه کنید

پذیرش :

فرم پذیرش شامل اطلاعاتی چون منبع ارجاع (سایت ،تبلیغات و…) و پزشک معالج ، نوع بیمه پایه ، بیمه تکمیلی ، علت مراجعه ، تعداد جلسات لازم و … می باشد برای هر جلسه ای که فرد برای دریافت خدمات مراجعه می نماید میتوانید در فرم پذیرش یک جلسه تحت عنوان خدمتی که ارائه شده است به همراه نام درمانگر و تخفیفات و مبلغ دریافت شده ثبت کرد در فرم پذیرش می توان اطلاعاتی چون سهم بیمه پایه و بیمه تکمیلی سهم فرد به ازای خدمات دریافت شده را مشاهده کرد و همچنین می توان مبلغ بدهی فرد تا کنون و تخفیفات اعمال شده را دید

سیستم نوبت دهی در نرم افزار کاردرمانی و گفتاردرمانی بوستان :

بهترین نرم افزار مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی

در سیستم نوبت دهی می توان روز و ساعت و مکان و درمانگر مورد نظر را برای بیمار مشخص شده تعیین کرد. و در همین فرم با انتخاب درمانگر می توان نوبت های مربوط به آن را در یک لیست مشاهده کرد. همچنین می توان نوبت های یک نفر را حذف ، ویرایش یا ابطال نمود که در ازای ابطال نوبت می توانید هزینه مربوط به آن را هم بگیرید

تراکنش در نرم افزار کاردرمانی و گفتار درمانی بوستان :

بخش تراکنش برای ثبت دریافت ها و یا پرداخت های مرکز اعم از نقدی ، چک ، یا کارتخوان می باشد و در این بخش می توان عملیات چک های دریافتی چون برگشت ، واگذاری ، یا عودت چک را ثبت کرد و همچنین برای چک های پرداختنی عملیاتی مانند عودت و پاس چک را ثبت نمود

حسابداری در نرم افزار کاردرمانی و گفتاردرمان:

در قسمت تعریف حساب می توانید علاوه بر درمانگران و مراجعان برای سایر افراد مانند کارکنان یک حساب ویژه تعریف کرد در قسمت ثبت سند میتوانید انواع اسناد مربوط به مرکز را مانند هزینه ها و حقوق ها را ثبت کنید

گزارشات :

نرم افزار بوستان شامل گزارش های متنوعی می باشد که در لیست زیر می توانید آن ها را مشاهده فرمایید :

1_ گزارش حساب افراد

2_ لیست بدهکاران و بستانکاران

3_ گزارش نوبت ها بر اساس روز، شخص،درمانگر

4_ گزارش جلسات بر اساس روز، شخص، مکان و درمانگر

5_ گزارش پرونده ها بر اساس روز،جنسیت و وضعیت تاهل مراجعین

6_ گزارش پذیرش ها بر اساس روز، علت مراجعه، پزشک، منبع ارجاع