نرم افزار درمانگاهی و مدیریت مطب بوستان، تشکیل پرونده

در نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب بوستان به صورت پیش فرض هنگام پذیرش، تشکیل پرونده به صورت خلاصه نیز انجام می شود. در این نوع تشکیل پرونده ی ابتدایی هنگام پذیرش فقط اطلاعات مربوط به کد ملی، شماره دفترچه، نام و نام خانوادگی ذخیره می شود، در صورتی که بخواهید اطلاعات بیشتری از بیمار وارد نمایید از جمله تاریخ تولد، شماره تلفن ثابت و همراه و ... کافی است هنگام پذیرش دکمه ی f4 را بزنید در این صورت فرم مربوط به اطلاعات تکمیلی بیمار نمایش داده می شود و می توانید اطلاعات را به صورت کامل تر درج نمایید.