ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

دانلود نرم افزار ammyadmin
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

برای کارگر روزکار کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع می شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، باید 35% مربوط به کار شب را نیز دریافت کنند بنابر این به کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت تعلق می گیرد.

برای کارگر نوبت کار که شیفت عادی آن صبح و عصر است در مواردی که لازم باشد و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصرکار می کنند و برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل  آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری باید به انها فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%)نیز تعلق بگیرد