دریافت چک در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی بوستان

 

فرم زیر شامل لیست تمامی تراکنش های مربوط به پرداخت چک می باشد و تصاویر سمت راست بالاهر کدام یک عملکرد دارند که به ترتیب از چپ به راست شامل تراکنش جدید،ویرایش تراکنش، حذف تراکنش، پرینت تراکنش و جستجوی تراکنش می باشد.

 

 

تراکنش جدید:با کلیک روی تصویر مربوط به تراکنش جدید،، فرم زیر باز میشود که با تکمیل آن و کلیک بر روی دکمه ذخیره تراکنش ثبت می گردد.