ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

حقوق و دستمزد بوستان
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

هشدار عدم قرارداد در سیستم حقوق و دستمزد هنگام ثبت کارکرد

هنگام ثبت کارکرد در سیستم حقوق و دستمزد بوستان، در صورتی که قرارداد پرسنل خاتمه یافته باشد سیستم به شما هشدار می دهد. البته جهت نمایش این هشدار باید ابتدا در تنظیمات نرم افزار آن را فعالسازی کنید.

برای فعالسازی این هشدار در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان، ابتدا از منوی امکانات گزینه تنظیمات نرم افزار را انتخاب نمایید. فرم زیر در بوستان نمایش داده می شود:

گزینه ی هنگام عدم تطبیق کارکرد با زمان قرارداد پنجره انتخاب را نمایش بده را انتخاب کنید و دکمه ی ذخیره و بستن را انتخاب نمایید.

هنگام ثبت کارکرد در سیستم جامع حقوق و دستمزد بوستان در صورتی که ماه کارکرد با ماه قرارداد جاری مطابقت نداشته باشد پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود.

در این حالت دو گزینه وجود دارد،

1-عدم ثبت کارکرد برای پرسنل،

2- ثبت کارکرد با قرارداد فعلی بدون در نظر گرفتن تاریخ قرارداد

گزینه ی عدم ثبت کارکرد کارکرد را ثبت نمی کند و گزینه ی ثبت کارکرد با قرارداد فعلی بدون در نظر گرفتن تاریخ قرارداد باعث می شود کارکرد پرسنل با قرارداد جاری ثبت شود.


یک گزینه ی دیگر در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان وجود دارد و آن زمانی است که شما می خواهید کارکرد ماه های قبل را ویرایش کنید در این صورت اگر قرارداد جاری با ماه کارکرد قبلی منطبق نباشد یک بار دیگر هشدار داده می شود. تفاوت این بار در این است که یک گزینه ی بیشتر دیگر وجود دارد و آن اینکه گزینه ی مربوط به انتخاب لیست قراردادهایی که منطبق با ماه و سال کارکرد پرسنل می باشد، نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه ی سوم لیست قراردادهای کاری پرسنل در محدوده ی زمانی کارکرد نمایش داده می شود مطابق شکل زیر:

پس از انتخاب یکی از گزینه های فوق و فشردن دکمه ی اعمال کارکرد پرسنل بر اساس گزینه ی انتخابی ثبت می شود.

 

 

راهنمای بوستان