ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

راهنمای حقوق و دستمزد بوستان2
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

تمدید خودکار قرارداد در حقوق و دستمزد بوستان

می توانیم یکی از جذاب ترین قسمت های حقوق و دستمزد بوستان را تمدید خودکار قراردادها (احکام) پرسنل بدانیم. در نسخه ی پیشرفته ی نرم افزار با توجه به اطلاعات جمع آوری شده تیم فنی و پشتیبانی حقوق و دستمزد بوستان از مشتریان، بهترین ابزار جهت تمدید خودکار قرارداهای پرسنل برای کاربران فراهم شده است.

از منوی اطلاعات پایه گزینه تمدید خودکار قراردادهای پیشرفته را انتخاب نمایید.

فرم مربوط به تمدید خودکار قراردادهای حقوق و دستمزد بوستان به شما نمایش داده خواهد شد. همانند شکل زیر:

همانطور که در تصویر تمدید خودکار قراردادهای پرسنل ملاحظه می فرمایید، می توانید بخشی از پرسنل یا تمام پرسنل را انتخاب نمایید. در صورتی که تیک انتخاب تمام پرسنل را بردارید دکمه ی انتخاب پرسنل جهت تمدید خودکار فعال می شود. با زدن دکمه فرم مربوط به انتخاب پرسنل جهت تمدید خودکار قراداد ظاهر می شود. این فرم در حقوق و دستمزد بوستان کار کاربران عزیز را راحت کرده است.

در این قسمت می توانید پرسنل را بر اساس ردیف پیمان جستجو کنید. در صورتی که نوع شغل پرسنل یا محل فعالیت پرسنل را مشخص کرده باشد و یا به عبارتی پرسنل را بر اساس نوع شغل دسته بندی کرده باشید می توانید پرسنل را بر اساس نوع شغل یا محل فعالیت جستجو کنید.

پس از جستجو در صورتی که قصد دارید تمام پرسنل جستجو شده را جهت تمدید خودکار انتخاب کنید انتخاب همه را کلیک کنید و در صورتی که قصد دارید برخی از آنها را برای تمدید خودکار انتخاب کنید روی آن ها کلیک کنید یا دکمه ی space را بزنید. با این کار رنگ پس زمینه ی آن ها تغییر پیدا می کنند. با زدن دکمه ی افرودن پرسنل به لیست جهت تمدید خودکار قرارداد پرسنل به پنل سمت چپ هدایت می شوند.

مانند شکل زیر:

در صورتی که تصمیم داشته باشید پرسنلی را از لیست خارج کنید روی آن کلیک کنید تا رنگ پس زمینه قرمز شود و دکمه ی حذف پرسنل از تمدید خود قرارداد را کلیک کنید.

برگردیم سراغ فرم اصلی تمدید خودکار قرارداد در حقوق و دستمزد بوستان

همانگونه که ملاحظه می فرمایید می توانید قرارداد همه ی پرسنل انتخابی را در یک محدوده ی زمانی تمدید کنید. در صورتی که تمایل داشتید تمام پرسنل انتخابی را از تاریخ خاتمه تا یک مدت زمان خاص تمدید کنید تیک انتخاب محدوده ی زمانی را بردارید. با این کار از گزینه ی مربوط به انتخاب مدت زمان جهت تمدید فعال می شود. با فعال شدن این گزینه می توانید به نرم افزار بگوییند که پرسنل انتخابی را مثلا به مدت 3 ماه از خاتمه قرارداد یا مثلا یک سال یا 90 روز قراردادشان را تمدید کن

یک مسئله چالش بر انگیز مسئله ی مزد گروه سنوات می باشد. طبق قانون مزد گروه سنوات به پرسنلی تعلق می گیرد که یک سال از تاریخ استخدام آن ها گذشته باشد. شما می توانید انتخاب کنید که مبلغ مزد گروه سنوات به پرسنل چگونه تعلق بگیرد. در صورت که مطابق فرمول تمدید شود این مبلغ دقیقا معادل مبلغی می شود که در تعریف گروه های شغلی سالانه تعریف کرده اید. در صورتی که مطابق آخرین قرارداد پرسنل تیک خورده باشد، مبلغ از آخرین قرارداد واکشی می شود و جایگزین مزد گروه سنوات می شود. در صورتی که مطابق تاریخ استخدام انتخاب شده باشد در صورتی که تاریخ استخدام ثبت شده در سیستم کمتر از یک سال باشد مبلغ مزد گروه سنوات صفر در نظر گرفته می شود. در صورتی که آخرین گزینه یعنی مزد گروه سنوات مطابق روزهای کارکرد انتخاب شود در صورتی که روزهای کارکرد از 365 روز کمتر باشد مزد گروه سنوات صفر در نظر گرفته می شود.

وضعیت سایر آیتم های حقوقی در تمدید قرارداد

فرض کنید شما می خواهید بدون توجه به مبالغ مندرج در جدول گروه های شغلی یا تنظیمات آیتم ها فقط از لحاظ تاریخ قرارداد پرسنل را تمدید نمایید. در واقع می بایست گزینه مربوط به تمدید خودکار قراردادها بر اساس آخرین قرارداد را انتخاب نمایید.

فرض کنید می خواهید در سال جدید قرارداد پرسنل را مطابق گروه های شغلی سالانه تمدید نمایید. در صورتی که قصد داشته باشید تمامی آیتم ها مطابق تنظیمات ایتم ها و تعاریف گروه های شغلی سالانه انجام شود گزینه دوم و در صورتی که قصد داشته باشید برخی از آیتم ها را مطابق آخرین قرارداد و مابقی را از فرم گروه های شغلی سالانه تمدید کنید آخرین گزینه را انتخاب کنید

دکمه ی انتخاب آیتم هایی که مطابق اخرین قرارداد تمدید شود در نرم افزار فعال می شود.

 با زدن دکمه ی فوق فرم زیر ظاهر می شود

در نهایت دکمه ی ثبت نرم افزار را کلیک کنید و مابقی کارها را به بوستان بسپارید.

بوستان حقوق و دستمزدی با ایده های نو و متفاوت

راهنمای بوستان