نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان 

شرکت فناوري اطلاعات ميهن رايان با شماره ثبت 1712 و با بيش از ده سال سابقه فعاليت در زمينه توليد و ارائه انواع نرم افزارها، اکنون يکي از نرم افزارهاي جامع و تخصصي خود را تحت عنوان نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان ارائه نموده است. نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان با توجه به قابليت هاي منحصر به فرد و با بهره گيري از آخرين قوانين حقوق و دستمزد مي تواند عمليات محاسبه حقوق و مزاياي کارکنان شما را از زمان استخدام تا موعد تسويه حساب و منطبق با نيازهاي سازمان شما (و در صورت لزوم سفارشي سازي نرم افزار براي سازمان شما) فراهم سازد. از مهمترین امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد می توان تعریف آیتم های دلخواه پرداختی و کسورات، مطابق با قوانین و مقررات نام برد که با توجه به متفاوت بودن آیتم های پرداختی و نحوه محاسبه آیتم ها در کارگاه ها ، سعی شده است بیشترین انعطاف در نرم افزار حقوق و دستمزد ایجاد شود.

 • در طراحی نرم‌ افزار حقوق و دستمزد می‌بایست امکان تعریف پارامتریک انواع وضعیتهای استخدام ,انواع بیمه ها و انواع اضافات و کسورات , تعریف فرمول‌های متنوع محاسباتی در سایر آیتمهای دستمزدی مورد نیاز سازمانها وجود داشته تا با تعریف این آیتمها دریافت فیش , لیست و گزارشات دقیق و قابل اتکا فراهم گردد .
 • از آنجا که در برخی از شرکتها و سازمانها افزایش بعضی از آیتمهای احکام که ارتباط مستقیم با محاسبات حقوق و دستمزد دارد با تأخیر اعلام می‌گردد نرم ‌افزار حقوق و دستمزد باید توانایی محاسبه معوقات را داشته و به سهولت بتواند پردازش‌های لازم را برای ارائه خروجی صحیح انجام دهد، موضوعی که همواره در پردازش‌ دستی به سختی و با بروز خطاهای انسانی زیادی همراه است.
 •  بر اساس الزامات قانونی ، کارفرمایان موظف می‌باشند لیستی از کارکنان و مشخصات آنها به همراه لیست مالیات قابل پرداخت را به حوزه‌های مالیاتی ارسال و مبلغ مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید , علاوه بر آن طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد مشمول بیمه آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حساب مربوطه واریز گردد؛ که می‌بایست در طراحی نرم‌ افزار حقوق و دستمزد به آن توجه نمود و همچنین این امکان ایجاد گردد که لیست مزبور با آیتمهای مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی تهیه ,اطلاعات آن به صورت فایل مورد تأیید توسط نرم‌افزار تامین اجتماعی و وزارت دارایی بصورت مکانیزه و بدون هیچ دخالت انسانی تهیه گردد.
 • از دیگر مواردقابل اهمیت در طراحی نرم‌ افزار حقوق و دستمزد تهیه فایل بانک برای واریز حقوق و یا مساعده طی ماه به حساب بانکی کارکنان می باشد .اغلب مؤسسات چکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراه لیست کارکنان و شماره حساب بانکی به بانک ارسال می‌نمایند که در صورت عدم توانایی نرم‌ افزار حقوق و دستمزد برای تهیه چنین لیستی می‌بایست اطلاعات به صورت دستی یا در فایل اکسلی ارائه گردد که کاری خسته‌کننده و خطاپذیر است

قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

سیستم حقوق دستمزد بوستان

 

 • اطلاعات ثابت در سیستم حقوق دستمزد بوستان
 • اطلاعات ماهانه در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تعاریف در سیستم حقوق و دستمزد بوستان
 • امکانات در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارشات در سیستم حقوق و دستمزد بوستان
 • ایجاد دیسکت در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • سایر قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تکنولوژی های استفاده شده در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

اطلاعات ثابت در سیستم حقوق دستمزد بوستان

 • ثبت کامل اطلاعات شخصی پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت اطلاعات افراد تحت تکفل پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت کامل اطلاعات استخدامی پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت سوابق تحصیلی پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت گروه های شغلی برای پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • بایگانی مدارک پرسنل 
 • ثبت قرارداد پرسنل بر اساس گروه های شغلی در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تغییر کد پرسنلی 
 • تغییر آخرین قراردادها به صورت گروهی در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف محل فعالیت پرسنل
 • ایجاد قالب نامه در حقوق و دستمزد بوستان
 • فراخوانی پرسنل از سایر نرم افزارها
 • تمدید خودکار پیشرفته قرارداد در حقوق و دستمزد بوستان
 • تمدید خودکار قراردادها

اطلاعات ماهانه در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

 

 • ثبت کارکرد پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت اطلاعات وام پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تغییر ماه جاری در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تسویه حساب فردی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تسویه حساب گروهی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • تسویه حساب در محدوده زمانی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تسویه حساب در محدوده زمانی بر اساس ردیف پیمان
 • تعدیل کارکرد برای تسویه حساب در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت کارکرد کل پرسنلدر نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • خواندن کارکرد از فایل در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • ثبت بن پوشاک پرسنل در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • ثبت اطلاعات صندوق ذخیره پرسنل در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • حذف کارکرد کل پرسنل در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • پرداخت خارج از لیست در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • ایجاد سند حسابداری حقوق در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان

تعاریف در سیستم حقوق و دستمزد بوستان

 

 • تعریف ماه و سال در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف آیتم های حقوقی مانند (مسکن، اولاد و ...) و ویرایش مشمول بیمه یا مالیات
 • تعریف گروه های شغلی سالانه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • انتقال اطلاعات گروه های شغلی به سال بعد به همراه اعمال ضریب
 • تعریف میزان مرخصی سالانه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف جدول مالیاتی سالانه ویژه معافیت ماده 84 در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف مشاغل موجود در کارگاه با استفاده از کد شغل های بیمه تامین اجتماعی در نزم افزار حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف کارگاه و شماره کارگاه برای لیست بیمه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف پرداخت کننده حقوق ویژه لیست دارایی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف فرمول آیتم های حقوقی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف مبالغ ماموریت در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف جزئیات شرکت در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف ساعت مبنای ماه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف نوع پرداخت خارج از لیست در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف آیتم های تجمیعی در چاپ پرفراژ در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف قالب نامه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان

امکانات در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

 

 • تعریف کاربران سیستم در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف سطوح دسترسی کاربران به تفکیک برای هر یک از عملیات مشاهده، ثبت، ویرایش و حذف در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • پشتیبان گیری از اطلاعات و بازیابی پشتیبان در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • حذف پرسنل از لیست کارکرد و به تبع آن از لیست بیمه و مالیات در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • بازیابی پرسنل به لیست کارکرد در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • قفل لیست کارکرد ماهانه و بازیابی آن با رمز ویژه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تغییر کاربرجاری در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • تعریف فایل گزارش در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • ماژول به روز رسانی خودکار نرم افزارهای بوستان

گزارشات در سیستم حقوق و دستمزد بوستان

 

 • گزارش لیست بیمه در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش خالص پرداختی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش لیست مالیات در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش لیست وام در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • چاپ پرفراژ به صورت حقوقی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • چاپ پرفراژ به صورت گروهی در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان 
 • گزارش لیست بیمه بر اساس ردیف پیمان در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش لیسن دارایی بر اساس ردیف پیمان در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش لیست خالص پرداختی بر اساس ردیف پیمان در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • گزارش لیست خالص با جزئیات بر اساس ردیف پیمان در نرم افزار  حقوق و دستمزد بوستان
 • لیست بیمه کل کارگاه در نرم افزار حقوق
 • لیست دارایی کل کارگاه
 • لیست خالص پرداختی کل کارگاه
 • لیست تسویه حساب پایان سال
 • پیش نمایش چاپ پرفراژ حقوق گروهی بر اساس ردیف پیمان
 • پیش نمایش و چاپ پرفراژ حقوق فردی
 • بیمه مکمل
 • صورت خلاصه وضعیت حقوق و دستمزد بر اساس ردیف پیمان
 • صورت خلاصه وضعیت حقوق و دستمزد
 • گزارش خلاصه عملکرد سالانه پرسنل
 • لیست افراد مشمول مزد گروه سنوات جدید
 • ایجاد گزارش های دلخواه
 • گزارش لیست خالص با جزئیات(توافقی)
 • گزارش مرخصی پرسنل در محدوده زمانی

ایجاد دیسکت در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

 

 • ایجاد دیسکت بیمه تامین اجتماعی
 • ایجاد دیسکت بانک
 • ایجاد دیسکت مالیات بر حقوق 
 • ایجاد دیسکت مالیات برای پرداخت خارج از لیست
 • ایجاد دیسکت مالیات بر حقوق بر اساس ردیف پیمان
 • ایجاد دیسکت مالیات جدید از فایل اکسل
 • ایجا دیسکت بانکی بر اساس ردیف پیمان
 • ایجاد دیسکت مالیات بر حقوق جدید
 • ایجاد  دیسکت بیمه تامیین اجتماعی بر اساس ردیف پیمان
 • ایجاد دیسکت بیمه تامین اجتماعی کل کارگاه

سایر قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

 

 • امکان افزودن مبلغ بیمه تکمیلی به ازای افراد تحت تکفل و پرسنل
 • امکان تعیین وضعیت مالیاتی پرسنل بر اساس جدول مربوطه در نرم افزار مالیات
 • امکان نمایش یا عدم نمایش تاریخ شروع به کار پرسنل در لیست بیمه
 • امکان محاسبه کامل پرفراژ بر اساس قرارداد
 • امکان مشخص نمودن وضعیت استفاده از خودروی سازمانی
 • امکان مشخص نمودن مسکن سازمانی پرسنل برای محاسبه مالیات
 • امکان مشاهده مرخصی ماه و مانده مرخصی پرسنل هنگام ثبت کارکرد
 • نمایش کامل اطلاعات کارکرد، مرخصی، مانده مرخصی، وام، ساعات اضافه کار، مرخصی استعلاجی، مبلغ مشمول مالیات، مبلغ مشمول بیمه و ... در پرفراژ
 • پرداخت های میان دوره ای در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

تکنولوژی های استفاده شده در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان

 • زبان برنامه نویسی: زبان برنامه نویسی C#
 • چارچوب برنامه نویسی: Net framwork 4.
 • پایگاه داده: Microsoft SQL Server 2008
 • گزارش گیری: Crystal Report
 • معماری نرم افزار: شیء گرایی با معماری سه لایه