ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

قابلیت های نرم افزار مدیریت مراکز ارتوپدی فنی
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

نرم افزار ارتوپدی فنی بوستان تنها نرم افزار تخصصی مدیریت مراکر ارتوپدی فنی موجود در بازار برای مدیریت کامل مراکز ارتوپدی فنی  میباشد که میتوان تمام امور اعم از تشکیل پرونده ،پذیرش ، نوبت دهی ،انبارداری و حسابداری را به صورت سیستمی  و منظم داشته باشید .

خلاصه ای از امکانات نرم افزار ارتوپدی فنی

-تعریف خد مات مرکز و مشخص نمودن قابلیت های خدمات و قابلیت تنظیم قیمت،تعداد،سفارشی بودن و تاریخ تحویل به مشتری

-تعریف فیلدهای سفارشی در تشکیل پرونده

-تعریف درمانگران مرکز و تعیین درصد آن ها

-تعین پزشک معالج بیماران

-تشکیل پرونده مراجعه کننده

-پذیرش مراجعه کننده و ثبت درخواست کاربر

-امکان افزودن شرح و توضیحات در پذیرش

-ثبت سفارشات بیمار و پیگیری آنها

-سیستم انبارداری

-صدور کارت پذیرش بیمار

-تنظیم تعهد نامه برای بیمار

-صدورفاکتور بیمه تکمیلی

- سیستم نوبت دهی با قابلیت ویرایش ،حذف و ابطال نوبت

- سیستم هشدار نوبت های روز

- تعریف حساب

- ثبت سند های حسابداری از جمله سندهزینه و پرداخت حقوق و ...

- ثبت تراکنش های نقدی ،چک و ...

-ثبت عملیات چک از جمله واگذاری ،پاس یا خرج کردن چک

-ثبت مکانیزه سند پذیرش

- مشاهده صورت حساب های مراجعه کنندگان ،درمانگران و پرسنل ،هزینه هاو بانک ها و ....پ در محدوده زمانی

- تعریف کاربران و تعیین سطوح دسترسی آنها