صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 Angular JS از بین المللی سازی داخلی برای سه مورد پشتیبانی می کند : واحد پول ، تاریخ و عدد 
برای این کار باید از فایل javaScript مربوط به کشور یا منطقه ی خودمان استفاده کنیم. فایل مربوطه را می توانید از سایت رسمی AngularJs دانلود کنید و یا از آدرس آن استفاده کنید.
( آدرس سایت : www.angularjs.org ) در این مثال از فایل مربوط به دانمارک استفاده می کنیم : 
 

<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/angular-locale_dadk.js"></script>

 
مثال زیر از فرمت واحد پول ، تاریخ و عدد دانمارکی پیروی می کند : 
 
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="StudentController">
{{fees | currency }} <br/><br/>
{{admissiondate | date }} <br/><br/>
{{rollno | number }}
</div>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/
angular.min.js"></script>
<script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/
angular-locale_da-dk.js"></script>
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.controller('StudentController', function($scope) {
$scope.fees = 100;
$scope.admissiondate = new Date();
$scope.rollno = 123.45;
});
</script>
</body>
</html>
 
 
خروجی مثال : 
 
 
همچنین می توانید تنظیمات منطقه ی مرورگر خود برای تعیین فرمت واحد پول، تاریخ و عدد استفاده کنید. به مثال زیر در این رابطه توجه کنید : 
 
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="StudentController">
{{fees | currency }} <br/><br/>
{{admissiondate | date }} <br/><br/>
{{rollno | number }}
</div>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/
angular.min.js"></script>
<!-- <script src="https://code.angularjs.org/1.2.5/i18n/
angular-locale_da-dk.js"></script> -->
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.controller('StudentController', function($scope) {
$scope.fees = 100;
$scope.admissiondate = new Date();
$scope.rollno = 123.45;
});
</script>
</body>
</html>
 
 
خروجی آن به تنظیمات منطقه مرورگرتان بستگی دارد.
 
 

 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.