صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 
 سرویس ها توابع JavaScript می باشند، که برای انجام وظایف مشخصی استفاده می شوند.  این باعث می شود که آنها منحصر به فرد و قابل تست باشند. فیلترها و کنترل کننده ها در موراد نیاز از آنها استفاده می کنند. Angular JS تعداد زیادی سرویس داخلی را فراهم می کند($http ، $route ، $window ، $location و ... ). هر سرویس وظیفه ای خاص را انجام می دهد. مثلا $http برای برقراری ارتباط با سرور به کار می رود و یا $route که برای مسیریابی اطلاعات به کار می رود. سرویس های داخلی همواره با علامت $ مشخص می شوند. 
 
دو راه برای ساختن سرویس وجود دارد:
 
Factory :
 
ابتدا یک factory را مشخص می کنیم و سپس متد را به آن ارجاع می دهیم : 
 

var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.factory('MathService', function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b
}
return factory;
}); 

 
 : Service
 
ابتدا یک service را مشخص می کنیم و سپس متد را به آن ارجاع می دهیم :
 
 
mainApp.service('CalcService', function(MathService){
this.square = function(a) {
return MathService.multiply(a,a);
}
});
 
 
موارد اشاره شده در قالب یک مثال :
 
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="CalcController">
<p>Enter a number: <input type="number" ng-model="number" />
<button ng-click="square()">X<sup>2</sup></button>
<p>Result: {{result}}</p>
</div>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/
angular.min.js">
</script>
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.factory('MathService', function() {
var factory = {};
factory.multiply = function(a, b) {
return a * b
}
return factory;
});
mainApp.service('CalcService', function(MathService){
this.square = function(a) {
return MathService.multiply(a,a);
}
});
mainApp.controller('CalcController', function($scope, CalcService) {
$scope.square = function() {
$scope.result = CalcService.square($scope.number);
}
});
</script>
</body>
</html>
 
 
خروجی مثال بالا : 
 
 
 
 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.