صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 Scope یک شی خاص در JavaScript است که کنترل کننده را به view ها متصل می کند. Scope  شامل داده های مدل است. در کنترل کننده ها داده های مدل با استفاده از شی $scope قابل دسترسی هستند.
 

<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.controller("shapeController", function($scope) {
$scope.message = "In shape controller";
$scope.type = "Shape";
});
</script>

 
موارد مهم زیر از مثال بالا قابل استخراج است :
 
                .  scope$ به کنترل کننده ارسال می شود.
                .  scope.message$ و scope.type$ مدل هایی هستند که در صفحه ی HTML به کار می روند.
                .   ما مقادیری را برای مدل هایی که در ماژول نرم افزار منعکس شده اند اختصاص می دهیم و کنترل کننده آن shape controller است.
                    .   توابع به کمک scope$ مشخص می شوند.
 
 
کنترل کننده های تودرتو :
 
اگر ما کنترل کننده هایی تودرتو داشته باشیم ، کنترل کننده های فزرند، scope والد خود را به ارث می برند.
 
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.controller("shapeController", function($scope) {
$scope.message = "In shape controller";
$scope.type = "Shape";
});
mainApp.controller("circleController", function($scope) {
$scope.message = "In circle controller";
});
</script>
 
نکات مثال قبل : 
 
  ما مقادیر را به کمک shapeControlller به مدل ها اختصاص می دهیم.
.   ما پیام را در کنترل کننده فرزند به نام circleController می فرستیم. وقتی پبامدر ماژول کنترل کننده به نام circleController استفاده می شود ، پیام مورد استفاده قرار گرفته است.
 
 
اکنون تمامی موارد ذکر شده را در یک مثال ببینید :
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Forms</title>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="shapeController">
<p>{{message}} <br/> {{type}} </p>
<div ng-controller="circleController">
<p>{{message}} <br/> {{type}} </p>
</div>
<div ng-controller="squareController">
<p>{{message}} <br/> {{type}} </p>
</div>
</div>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/
angular.min.js"></script>
<script>
var mainApp = angular.module("mainApp", []);
mainApp.controller("shapeController", function($scope) {
$scope.message = "In shape controller";
$scope.type = "Shape";
});
mainApp.controller("circleController", function($scope) {
$scope.message = "In circle controller";
});
mainApp.controller("squareController", function($scope) {
$scope.message = "In square controller";
$scope.type = "Square";
});
</script>
</body>
</html>
 
خروجی مثال بالا :
 
 
  

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.