صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 HTML اجازه ی قرار دادن صفحات HTML دیگر در صفحه را به ما نمی دهد. برای دستیابی به این مورد از موارد زیر استفاده می کنیم :
 
                 ⦁استفاده از Ajax : بر قرار کردن تماس با سرور برای گرفتن صفحه ی HTML مربوطه و استفاده از آن در صفحه HTML
                 ⦁استفاده از داده های سمت سرور : استفاده از JSP ، PHP و دیگر سرورهای جانبی وب 
 
با استفاده از Angular JS می توان صفحات HTML دیگر را در صفحه ی HTML مورد نظر تعبیه کرد. برای این منظور از عبارت ng-include استفاده می کنیم : 
  

<div ng-app="" ng-controller="studentController">
<div ng-include="'main.htm'"></div>
<div ng-include="'subjects.htm'"></div>
</div>

 
در مثال زیر باید فایل های tryAngularJS.htm ، main.htm و subjects.htm را بر روی سرور مورد نظرتان قرار دهید و سپس فایل tryAngularJS.htm را با استفاده از URL سرورتان بازکنید و نتیجه را ببینید. در واقع با بازکردن فایل tryAngularJS.htm اطلاعات از دو فایل main.htm و subject.htm خوانده می شوند.
 
فایل tryAngularJS.htm : 
 
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Includes</title>
<style>
table, th , td {
border: 1px solid grey;
border-collapse: collapse;
padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="" ng-controller="studentController">
<div ng-include="'main.htm'"></div>
<div ng-include="'subjects.htm'"></div>
</div>
<script>
function studentController($scope) {
$scope.student = {
firstName: "Mahesh",
lastName: "Parashar",
fees:500,
subjects:[
{name:'Physics',marks:70},
{name:'Chemistry',marks:80},
{name:'Math',marks:65},
{name:'English',marks:75},
{name:'Hindi',marks:67}
],
fullName: function() {
var studentObject;
studentObject = $scope.student;
return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
}
};
}
</script>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">
</script>
</body>
</html>
 
 
فایل main.htm : 
 

<table border="0">
<tr><td>Enter first name:</td><td><input type="text"
ng-model="student.firstName"></td></tr>
<tr><td>Enter last name: </td><td><input type="text"
ng-model="student.lastName"></td></tr>
<tr><td>Name: </td><td>{{student.fullName()}}</td></tr>
</table>

 
فایل subjects.htm :
 

<p>Subjects:</p>
<table>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
</tr>
<tr ng-repeat="subject in student.subjects">
<td>{{ subject.name }}</td>
<td>{{ subject.marks }}</td>
</tr>
</table>

 
خروجی مثال بالا را ببینید : 

 

 

 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.