صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
در Angular JS می توان از ماژول ها استفاده کرد. ماژول ها برای جداکردن منطق ( سرویس ها، کنترل کننده ها و برنامه ها ) از کد استفاده می شوند و یک ظرف برای نگهداری قسمت های مختلف برنامه هستند. برای استفاده از ماژول ها آن ها را در یک فایل جداگانه با پسوند .js قرار می دهیم و سپس به صفحه ی HTML متصل می کنیم. ما در این مورد از دو ماژول زیر استفاده می کنیم :
 
ماژول برنامه : برای مقدار دادن اولیه به کمک کنترل کننده به کار می رود.
ماژول کنترل کننده : برای مشخص کردن کنترل کننده کاربرد دارد.
 
ماژول برنامه : 
 
در اینجا ما یک فایل با پسوند js. داریم که حاوی کد زیر است : 
 

var mainApp = angular.module("mainApp", []);

 
در اینجا ماژول mainApp را به وسیله ی تابع angular.module  مشخص کردیم و یک آرایه ی خالی به آن اختصاص دادیم. این آرایه به طور کلی شامل ماژول های تابع است. این ماژول را با عبارت ng-app نیز تعریف می کنیم.
 
ماژول کنترل کننده : 
 
در مثال زیر ماژول کنترل کننده ی studentController را با استفاده از تابع mainApp.controller مشخص کرده ایم :
 
mainApp.controller("studentController", function($scope) {
$scope.student = {
firstName: "Mahesh",
lastName: "Parashar",
fees:500,
subjects:[
{name:'Physics',marks:70},
{name:'Chemistry',marks:80},
{name:'Math',marks:65},
{name:'English',marks:75},
{name:'Hindi',marks:67}
],
fullName: function() {
var studentObject;
studentObject = $scope.student;
return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
}
};
});
 
لازم به ذکر است که ماژول کنترل کننده را با ng-controller نیز مشخص می کنیم.
 
هم اکنون کاربرد دو مثال قبل را در قالب یک مثال ببینید :
 
ابتدا فایلی با نام testAngularJS.htm ایجاد کنید و کدها زیر را در آن بنویسید :
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Modules</title>
<style>
table, th , td {
border: 1px solid grey;
border-collapse: collapse;
padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="mainApp" ng-controller="studentController">
<table border="0">
<tr><td>Enter first name:</td><td><input type="text" ngmodel="student.firstName"></td></tr>
<tr><td>Enter last name: </td><td><input type="text" ngmodel="student.lastName"></td></tr>
<tr><td>Name: </td><td>{{student.fullName()}}</td></tr>
<tr><td>Subject:</td><td>
<table>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Marks</th>
</tr>
<tr ng-repeat="subject in student.subjects">
<td>{{ subject.name }}</td>
<td>{{ subject.marks }}</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">
</script>
<script src="/mainApp.js"></script>
<script src="/studentController.js"></script>
</body>
</html>
 
 
حال فایل دیگری با نام mainApp.js ایجاد کرده کد زیر را در آن وارد کنید : 
 

var mainApp = angular.module("mainApp", []); 

 
در این مرحله فایل دیگری با نام studentController.js ایجاد کیند و کدها ی زیر را در آن وارد کنید :
 
mainApp.controller("studentController", function($scope) {
$scope.student = {
firstName: "Mahesh",
lastName: "Parashar",
fees:500,
subjects:[
{name:'Physics',marks:70},
{name:'Chemistry',marks:80},
{name:'Math',marks:65},
{name:'English',marks:75},
{name:'Hindi',marks:67}
],
fullName: function() {
var studentObject;
studentObject = $scope.student;
return studentObject.firstName + " " + studentObject.lastName;
}
};
}); 
 
حال برای دیدن خروجی فایل testAngularJS.htm را در مرورگرتان باز کنید.
 
خروجی : 
 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.