صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 عبارات برای اتصال داده های برنامه به فایل HTML استفاده می شود. عبارات را داخل  {{ }} قرار می دهیم. رفتار عبارات شبیه به دستورالعمل ng-bind می باشد. 
 
 
استفاده از اعداد :  
 
<p>Expense on Books : {{cost * quantity}} Rs</p>
 
استفاده از رشته ها : 
 
<p>Hello {{student.firstname + " " + student.lastname}}!</p>
 
استفاده از اشیاء : 
 
<p>Roll No: {{student.rollno}}</p>
 
استفاده از آرایه ها : 
 
<p>Marks(Math): {{marks[3]}}</p>
 
و حالا همه ی موارد بالا را در یک مثال ببینید : 
 
<html>
<title>AngularJS Expressions</title>
<body>
<h1>Sample Application</h1>
<div ng-app="" ng-init="quantity=1;cost=30;
student={firstname:'Mahesh',lastname:'Parashar',rollno:101};
marks=[80,90,75,73,60]">  
<p>Hello {{student.firstname + " " + student.lastname}}!</p>
<p>Expense on Books : {{cost * quantity}} Rs</p>
<p>Roll No: {{student.rollno}}</p>
<p>Marks(Math): {{marks[3]}}</p>
<p> Angular JS 18 </p>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">
<script/>
<body/>
<html/>
 
خروجی مثال بالا:
 
 
 
 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.