صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

سخن مدیر عامل
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

دستورالعمل های Angular JS برای گسترش صفحات HTML مورد استفاده قرار می گیرند. آنها دستورات خاصی هستند که با پیشوند ng- می آیند. بیاید تا با آنها بیشتر آشنا شویم :

 

ng-app : شروع کننده ی برنامه ی Angular JS می باشد و مقدار دهی اولیه ی برنامه را انجام می دهد.

ng-init :  داده های  برنامه را الویت بندی می کند. ( مقدار دهی اولیه می کند )

ng-model : مقدار کنترل ها را به داده های اپلیکیشن پیوند می دهد. 

ng-repeat : یک عنصر HTML را تکرار می کند.

 

دستورالعمل ng-app : 

این دستور العمل شروع کننده برنامه ی Angular JS می باشد و به طور خودکار برنامه را درزمان بارگذاری صفحه اجرا می کند. همچنین از این دستور برای بارگذاری انواع ماژول ها در Angular JS استفاده می شود. نحوه ی استفاده از آن را ببنید : 

 

<div ng-app="">

...

</div>

 

دستورالعمل ng-init : 

این دستور العمل برای مقدار دهی اولیه یک برنامه Angular JS استفاده می شود. در مثال زیر ما آرایه هایی مربوط به چند کشور را مقدار دهی می کنیم. 

 

<div ng-app="" ng-init="countries=[{locale:'en-US',name:'United States'},
{locale:'en-GB',name:'United Kingdom'},
{locale:'en-FR',name:'France'}]">
...
</div> 

 

دستورالعمل ng-model : 

این دستور العمل برای مشخص کردن مدل یا متغیر استفاده می شود. در مثال زیر ما مدلی با نام name را مشخص کرده ایم.

 

<""=div ng-app>

...

<p>Enter your Name: <input type="text" ng-model="name"></p>

<div/>

 

دستورالعمل ng-repeat :

این دستور عناصر HTML را تکرار می کند. در مثال زیر ما آرایه های مربوط به چند کشور را تکرار می کنیم.

 

<""=div ng-app>

...

<p>List of Countries with locale:</p>

<ol>

<"li ng-repeat="country in countries>>

{{ Country: ' + country.name + ', Locale: ' + country.locale' }}

<li/>

<ol/>

<div/>

 

مثال کاربردی : 

 

<html>

<title>AngularJS Directives</title>

<body>

<h1>Sample Application</h1>

<div ng-app="" ng-init="countries=[{locale:'en-US',name:'United States'},
{locale:'en-GB',name:'United Kingdom'},
{locale:'en-FR',name:'France'}]">  

<p>Enter your Name: <input type="text" ng-model="name"></p>

<p>Hello <span ng-bind="name"></span>!</p>

<p>List of Countries with locale:</p>

<ol>

<li ng-repeat="country in countries">

{{ Country: ' + country.name + ', Locale: ' + country.locale' }}

<li/>

<ol/>

</div>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">

<script/>

</body>

</html>

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.