صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

درباره ما
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
 با   Angular JS می توان فرم ها و اعتبار سنجی آن ها را ارتقاء بخشید. با استفاده از  ng-click رویداد دکمه را تعریف می کنیم. همچنین با استفاده از علائم dirty$ و invalid$ می توان اعتبار سنجی فرم را یکپارچه کرد.
 
رویدادها :
 
Angular JS از رویدادهای چندگانه ی وابسته به کنترل های HTML استفاده می کند. برای مثال عبارت ng-click در حالت کلی وابسته به عنصر button  است. رویداد های زیر را می توان در Angular JS به کار برد.
 
                ⦁ng-click
                ⦁ng-dbl-click
                ⦁ng-mousedown
                ⦁ng-mouseup
                ⦁ng-mouseenter
                ⦁ng-mouseleave
                ⦁ng-mousemove
                ⦁ng-mouseover
                ⦁ng-keydown
                ⦁ng-keyup
                ⦁ng-keypress
                ⦁ng-change
 
رویداد ng-click :
 
به کمک این عبارت رویدادی را برای اجرا شدن بعد از کلیک کردن روی دکمه تعریف می کنیم. مثلا در زیر با کلیک بر روی دکمه محتوای فرم ریست می شود :
 
<input name="firstname" type="text" ng-model="firstName" required>
<input name="lastname" type="text" ng-model="lastName" required>
<input name="email" type="email" ng-model="email" required>
<button ng-click="reset()">Reset</button>
<script>
function studentController($scope) {
$scope.reset = function(){
$scope.firstName = "Mahesh";
$scope.lastName = "Parashar";
$scope.email = "MaheshParashar@tutorialspoint.com";
}
$scope.reset();
}
</script>
 
ارزیابی برای ردیابی خطا می توان از موارد زیر استفاده کرد :
 
                ⦁dirty$ : بیان می کند که آن مقدار تغیر کرده است.
                ⦁invalid$ : بیان می کند که مقدار ورودی نامعتبر است.
                ⦁error$ : خطا را  به صورت دقیق بیان می کند.
 
در مثال زیر تمام موارد ذکر شده را ببینید :
 
<html>
<head>
<title>Angular JS Forms</title>
<style>
table, th , td {
border: 1px solid grey;
border-collapse: collapse;
padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>AngularJS Sample Application</h2>
<div ng-app="" ng-controller="studentController">
<form name="studentForm" novalidate>
<table border="0">
<tr><td>Enter first name:</td><td><input name="firstname" type="text"
ng-model="firstName" required>
<span style="color:red" ng-show="studentForm.firstname.$dirty &&
studentForm.firstname.$invalid">
<span ng-show="studentForm.firstname.$error.required">First Name is
required.</span>
</span>
</td></tr>
<tr><td>Enter last name: </td><td><input name="lastname" type="text" ngmodel="lastName" required>
<span style="color:red" ng-show="studentForm.lastname.$dirty &&
studentForm.lastname.$invalid">
<span ng-show="studentForm.lastname.$error.required">Last Name is
required.</span>
</span>
</td></tr>
<tr><td>Email: </td><td><input name="email" type="email" ng-model="email"
length="100" required>
<span style="color:red" ng-show="studentForm.email.$dirty &&
studentForm.email.$invalid">
<span ng-show="studentForm.email.$error.required">Email is
required.</span>
<span ng-show="studentForm.email.$error.email">Invalid email
address.</span>
</span>
</td></tr>
<tr><td><button ng-click="reset()">Reset</button></td><td><button
ng-disabled=
"studentForm.firstname.$dirty && studentForm.firstname.$invalid ||
studentForm.lastname.$dirty && studentForm.lastname.$invalid||
studentForm.email.$dirty && studentForm.email.$invalid"
ng-click="submit()">Submit</button></td></tr>
</table>
</form>
</div>
<script>
function studentController($scope) {
$scope.reset = function(){
$scope.firstName = "Mahesh";
$scope.lastName = "Parashar";
$scope.email = "MaheshParashar@tutorialspoint.com";
}
$scope.reset();
}
</script>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js">
</script>
</body>
</html>
 
خروجی مثال قبل : 
 

سوالات متداول  

کاربر عزیز شما میتوانید بعد از سفارش قالب بلافاصه قالب را ایمیل خود دانلود و در هاست خود نصب و راه اندازی نمایید

کاربر عزیز قالبها محدودیتی در نصب ندارند و شما میتوانید قالب را بر روی دامنه های مختلف نصب کنید

ما با استفاده از اینترنت و نرم افزار های مربوط این امکان را برای سرعت عمل در امر پشتیبانی فراهم کرده ایم.

بله برنامه ها در خرید اول دارای تخفیف 25 درصدی و در خرید بعدی تا 40 درصد تخفیف را شامل می شود. 

بله شما میتوانید هر زمان که مشکلی در کارکرد با برنامه داشتید یک پیام ارسال نمایید تا راهنمایی لازم انجام شود

بله حتما در سایت در قسمت آموزش اضافه گردیده و در قسمت مربوطه  می توانید مطالعه نمایید

تماس با ما

اطلاعات آدرس
ایران - اصفهان- مبارکه- خیابان بسیج شمالی- جنب داروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان
031-52401610 ___031-52401690- info@mihanrayan.ir
03191011610 (10 خط همزمان)

این شرکت آماده ارائه خدمات خود در زمینه نصب و استقرار نرم افزارهای فوق و نصب و راه انداری شبکه و کلیه خدمات می باشد جهت خرید و پشتیبانی با ما تماس با ما.