شماره تماس : 03191011610 - 09162381442

نرم افزار جامع توانبخشی میهن طب

 

 

امکانات نرم افزار جامع توانبخشی میهن طب

 1. قابلیت چند کلینیکی و چند دپارتمانی وانتقال پرونده ها بین دپارتمان ها و کلینیک ها
 2. تعریف کاربران مختلف هر دپارتمان و تعیین سطوح دسترسی،درمانگران،سازمان های بیمه،خیریه ها،مکان ها و ظرفیت هرمکان در دپارتمان های مختلف
 3. تعریف کالاها و خدمات،قیمت گذاری آن ها بر اساس سازمان های بیمه،اختصاص کالای همراه و پارامترهای اندازه گیری و  وضعیت های مختلف به آن هاتعریف کالاها
 4. و خدمات،قیمت گذاری آن ها بر اساس سازمان های بیمه،اختصاص کالای همراه و پارامترهای اندازه گیری و  وضعیت های مختلف به آن ها
 5. تشکیل پرونده بیمار و ثبت اطلاعات عمومی به همراه علت مراجعه،ارجاع دهنده، تعداد جلسات لازم برای درمان،بارگذاری مدارک و فرم های شرح حال(مجهز به قلم نوری)
 6. ثبت دوره های ارزیابی بیمارانی و ثبت فرم های ارزیابی
 7. ارایه برنامه های تمرینی   به مراجعین
 8. ارسال پبامک به مراجعین و ثبت تماس ها،اتصال به کارتخوان و voip
 9. چاپ فیش جلسه و یا نوبت مراجع به همراه پرداختی
 10. چاپ فاکتور بیمه به صورت منعطف
 11. ثبت برنامه ثابت بیمار،نوبت ها،غیبت ها،جلسات،پرداخت ها ،بیعانه ها و عودت ها (متصل به کارتخوان)
 12. ثبت برنامه ثابت کلینیک( برنامه ثابت درمانگران،ساعات کاری مرکز، ساعات کاری درمانگر ) انتقال آنها به برنامه روزانه
 13. ثبت نوبت های رزرو، تعویق نوبت ثابت فرد به مدت مشخص
 14. ثبت نوبت های گروهی با یک درمانگر در یک تایم مشخص،جابه جایی گروهی نوبت ها
 15. اختصاص پنل به منشی ها،درمانگران، مدیران ,و مراجعین
 16. سیستم هشدارها و یادآور برای کاربران(مدیران و درمانگران و منشی ها) و ارسال یادداشت ها به یکدیگر و مدیریت آن ها
 17. محاسبه سریع سهم درمانگران و ارجاع دهنده ها
 18. گزارشات بیمارانی که دوره درمان خود را کامل نکرده اند و یا مدتی است نوبت یا مراجعه نداشته اند
 19. اعمال فیلترهای مختلف برای لیست مراجعین(بر اساس بدهکار،بستانکار،درمانگر،سرویس،تعداد جلسات و …)
 20. متصل به سیستم حسابداری جهت ثبت پرداختی به درمانگران،ثبت اسناد حسابداری ،فاکتورها و گزارشات حسابداری جامع
 21. کارتابل مراجعین در حال انتظار برای درمانگر
 22. مشاهده هر عملیات توسط هر کاربر(ثبت، ویرایش و یا حذف اطلاعات)و گزارشات روزانه به تفکیک کاربران و قفل و تایید اطلاعات روزانه توسط مدیر سیستم
 23. ثبت سفارشات مراجعین و مرکز و پیگیری آن ها
 24. کنترل موجودی انبار و کالا
 25. گزارشات مختلف صندوق،مراججعین،بیمه ها،درمانگران،کالاها و خدمات،ارجاع دهنده ها و … به صورت روزانه،هفتگی،ماهانه و سالان