تعریف حساب در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان

در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان با تشکیل پرونده برای هر بیمار و یا ثبت درمانگر یک حساب برای شخص باز می شود و تمامی مبالغ در جلسات فرد برای او در حسابش سند میخورد. چنانچه شما بخواهید برای افراد دیگر همچون پرسنل مرکز خود در نرم افزار حساب ایجاد نمایید باید در منوی امور مالی تریف حساب را انتخاب نمایید.

مثلا برای تعریف حساب پرسنل مرکز علاوه بر درمانگران باید در فرم تعریف حساب که در بالا مشاهده میکنید در قسمت سمت راست(حساب کل)بستانکاران را انتخاب کنید و در قسمت کناری(حساب معین)در صورتی که حساب معین پرسنل نباشد با زدن دکمه به علاوه(+) در قسمت عنوان حساب،بستانکاران را تایپ کنید و دکمه ثبت را بزنید. سپس با انتخاب بستانکاران در قسمت سمت چپ(حساب تفضیلی با کلیک  بر روی علانت + )در قسمت عنوان حساب،نام فرد مورد نظر را تایپ نموده و دکمه ثبت را بزنید.

برای ویرایش یک حساب با  وارد کردن کد حساب در فیلد مقابل آن،می توان عنوان حساب را تغییر داد و سپس دکمه ثبت(ویرایش) را زد.