در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان محاسبات مربوط به بیمه تامین اجتماعی  بصورت دقیق و اتوماتیک انجام می گیرد و فقط با فشردن یک کلید می‌توانید فایل‌ها و فرم های استاندارد و قابل پذیرش سازمان بیمه تأمین اجتماعى را تهیه و در سایت های مربوطه ارسال نمایید

در نرم افزار حقوق و دستمزد بوستان همانطور که مشاهده می کنید به دو صورت(ایجاد فایل بیمه بر اساس کل کارگاه و ایجاد فایل بیمه بر اساس ردیف پیمان ) می توان فایل بیمه را تهیه کرد . و ضمن انکه در هر دو صورت تعداد افراد حاضردر لیست ، خطاهای موجود در فایل بیمه و همچنین گزارش لیست بیمه، توسط نرم افزار طبق تصویر زیر قابل مشاهده است