ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

قوانین اداره کار در ارتباط با مرخصی
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

• اضافه کاری

در قانون کار ساعات کار هفتگی کارگران ۴۴ ساعت است. هر هفته ۶ روز کاری دارد بنابراین با تقسیم ۴۴ بر ۶ عدد ۷٫۳۳ بدست می آید که معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است. بنابراین ساعات کار موظفی کارگر در هر روز ۷ساعت و ۲۰ دقیقه است. در محاسبات جبری از عدد ۷٫۳۳ (هفت و سی و سه صدم) استفاده می شود. هر دقیقه معادل یک شصتم ساعت و هر ۲۰ دقیقه معادل ۲۰ شصتم ساعت یا ۳۳ صدم ساعت است. در ماه های مختلف تعداد تعطیلات متفاوت است. چون تعطیلات با مزد است بنابراین وجود تعطیل در طول ماه باعث کاهش ساعات کار موظفی کارگر در آن ماه می شود. در ماده ۶۲ قانون کار روز جمعه برای کارگران تعطیل هفتگی است. مزد و مزایا و بیمه روز جمعه باید بدون حضور کارگر در کارگاه پرداخت شود. در ماده ۶۳ نیز تعطیلات رسمی تقویم کشور و ۱۱ اردیبهشت به عنوان روز کارگر برای کارگران تعطیل با مزد است. با تلفیق مفاد مواد ۵۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون کار چنین نتیجه گیری می شود: اگر کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار کند و به جای آن روز دیگری تعطیل نشود باعث افزایش ساعات کار کارگر از مدت ساعات کار موظفی و در نهایت اضافه کاری می شود. برای کارگری که روز کار است می توان با توجه به موارد بالا نتیجه گیری کرد که اگر دستگاه حضور و غیاب کارکرد فرد را در روز بیشتر از7ساعت 20 دقیقه نشان داد مابقی اضافه کار لحاظ خواهد شد که 40درصد بیشتر از یک ساعت کار عادی میشود. اگر فردی شیفت در گردش بود قضیه ای متفاوت دارد در اکثر کارگاه ها کارکرد فرد، از دستگاه انگشت زنی در آخر ماه استخراج می گردد. مرحله بعد کارکرد موظف فرد را محاسبه که بدین صورت است که از روزهای ماه مورد نظر تعداد تعطیلات را کسر کرده و در عدد 7.33 ضرب می کنیم.مابتفاوت کارکرد واقعی از موظف فرد میزان ساعت اضافه کار هر شخص را تعیین می نماید.این ساعات ممکن است در روزهای غیر تعطیل،جمعه و تعطیل اتفاق بیافتد که فرقی نمیکند همه با نرخ 40 درصد اضافه تر از یکساعت کار عادی محاسبه گردید تا حقی از کارگر ضایع نگردد. در واقع چون روزهای جمعه و تعطیل ساعات موظف فرد را کاهش داد پس یک مرحله به عنوان اضافه کار محاسبه می گردد.

• جمعه کاری

در قانون کار از آنجایی که روز های جمعه به دلیل اینکه کل خانواده در کنار یکدیگر باید باشند تعطیل گردیده است ، باید ساعت کار کارگر در روز های جمعه را استخراج و با نرخ 40 درصد اضافه تر از یکساعت کار عادی محاسبه نماییم که اگر برای فردی کارکرد روز جمعه را هم بعنوان اضافه کار و هم جمعه کاری لحاظ کردیم در مجموع ساعت کاری وی با نرخ 80 درصد اضافه تر از یکساعت کار عادی محاسبه گردیده است. اگر کارگرشیفت در گردش ساعت اضافه کاری در ماه نداشت و ساعت کارکرد او دقیقا با ساعت کار موظف که در مطالب فوق شرح داده شد برابر بود، در واقع به ازای روز های جمعه و تعطیل ، روز های دیگری را برای وی تعطیل یا off نموده اند. پس اضافه کاری ندارد و روز جمعه فقط به عنوان جمعه کاری برای اوبا نرخ 40 درصد اضافه تر از یک ساعت کار عادی محاسبه می گردد.

• تعطیل کاری

در ماده ۶۳ نیز تعطیلات رسمی تقویم کشور و ۱۱ اردیبهشت به عنوان روز کارگر برای کارگران تعطیل با مزد است. با تلفیق مفاد مواد ۵۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون کار چنین نتیجه گیری می شود: اگر کارگر در روزهای تعطیل رسمی کار کند و به جای آن روز دیگری تعطیل نشود باعث افزایش ساعات کار کارگر از مدت ساعات کار موظفی و در نهایت اضافه کاری می شود. تعطیل کاری در قانون کار مثل همان اضافه کاری لحاظ می شود و فرمول آن با محاسبه اضافه کاری فرقی ندارد. این موضوع را میتوان برای دو گروه محاسبه کرد. فردی که کل روزهای هفته یا ماه روز کار است و روز تعطیل کارکرد دارد از آنجایی که روز تعطیل اضافه کار وی لحاظ شده به دلیل اینکه روز دیگری بجای آن تعطیل نبوده و ساعات موظف خود را پوشش داده است لذا روز تعطیل اضافه کاری لحاظ می شود . فردی که بصورت شیفت در گردش است و در ماه طبق برنامه ای که مشخص میگردد حاضر میشود. و قتی خواستیم کارکرد موظف فرد را محاسبه کنیم از روزهای ماه مورد نظر تعداد تعطیلات را کسر کرده و در عدد 7.33 ضرب میکنیم که مازاد کارکرد فرد به استناد دستگاه حضور و غیاب، اضافه کار (نرخ یکساعت کار عادی ضربدر 1.4)لحاظ می شود. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان فوق بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الجرا می باشد .

• اضافه کاری در شب

برای کارگر روزکار کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات 22 شب تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40 درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت 35% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع 75% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند.

برای کارگر نوبت کار که شیفت عادی آن صبح و عصر است در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (35%+40%) را نیز خواهند داشت.

قوانین حقوق دستمزد

لیست قیمت نرم افزار حقوق و دستمزد

ورژن نرم افزارقیمت
ورژن 1 نرم افزار حقوق و دستمزد(برای کارگاه هایی با ظرفیت کمتر از 10 نفر ،عدم دسترسی به فیلد بارگذاری مدارک پرسنل،فیش حقوقی اینترنتی ، چاپ نامه،ورود اطلاعات از اکسل و ثبت بن پوشاک) یک میلیون و پانصد هزار تومان
ورژن 2 نرم افزار حقوق و دستمزد(برای کارگاه هایی با ظرفیت بیش از 10 نفر و عدم دسرسی به فیلد بارگذاری مدارک،فیش حقوقی اینترنتی ) سه میلیون تومان
ورژن 3 نرم افزار حقوق و دستمزد چهار میلیون تومان